Phone : +383-38-726-161 | Email: [email protected]

18
Mar

ENTROPY Fest – 2nd Edition

(March 18th-19th, 2022)

Fondacioni Jeshil organizes the 2nd Edition of ENTROPY Festival – Environmental Festival for Joint Prosperity.

ENTROPY Fest is a multimedia event, which is organized for the second time in our country, and which aims to create a forum for exchange and education on issues related to responsible consumption and production, environmental sustainability and climate action.

This year, the festival is organized under the theme “Food Waste”, and the agenda consists of the premiere of the documentary “Food Waste: Public Dialogue on the reform of food systems in Kosovo” developed within the project Let’s Talk About Food Waste.

This year’s edition is held on March 18th-19th, 2022. The opening of the festival will take place at Kino ARMATA, starting at 18:00.

The program of the Festival consists of the premiere of the documentary “Food Waste – Public Dialogue on Reforming Food Systems in Kosovo” and is followed by a discussion panel to address topics related to waste, environment and progressive policies in these areas from the perspective of policy makers. The second day of the festival consists of Disco Soup and The Climate Fresk workshop organized in partnership with CAA – Climate Awareness Association.

ENTROPY Fest is organized within the initiative “Let’s Talk About Food Waste” which aims to initiate a public dialogue led by the community and other stakeholders in Kosovo on the socio-economic, political and environmental impacts of Food Waste and pilot solutions innovative for this problem.

“Let’s Talk About Food Waste” initiative is implemented by Fondacioni Jeshil as part of the consortium of the HumanRightivism project which is supported by the Swedish Government and managed by the Community Development Fund (CDF). Also, this initiative is supported by the “Civil Society Program for Albania and Kosovo”, funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and managed by the Kosovo Civil Society Foundation (KCSF) in partnership with Partners Albania for Change and Development (PA).

ENTROPY Fest – Edicioni i Dytë (18-19 Mars 2022)

Fondacioni Jeshil organizon edicionin e dytë të Festivalit ENTROPY – Festivali Mjedisor për Prosperitet të Përbashkët.

ENTROPY Fest është një event multimedial, i cili organizohet për herë të dytë në vendin tonë, dhe i cili ka për qëllim krijimin e një forumi të shkëmbimit dhe të edukimin në çështjet e lidhura me konsumimin dhe prodhimin e përgjegjshëm, qëndrueshmërinë mjedisore dhe veprimin klimatik.

Këtë vit, festivali organizohet nën temën “Mbeturinat Ushqimore”, dhe agjenda përbëhet nga premiera e dokumentarit “Mbeturinat Ushqimore: Dialog publik mbi reformimin e sistemeve ushqimore në Kosovë” të realizuar në kuadër të projektit Let’s Talk About Food Waste.

Edicioni i sivjetëm mbahet më 18 dhe 19 Mars, 2022. Hapja e festivalit mbahet në Kino ARMATA, duke filluar nga ora 18:00.

Programi i Festivalit përbëhet nga Premiera e dokumentarit “Mbeturinat Ushqimore – Dialog Publik mbi Reformimin e Sistemeve Ushqimore në Kosovë” dhe pasohet nga panel i diskutimit për të trajtuar tema lidhur me mbeturinat, mjedisin dhe politikat progresive në këto fusha perspektiva e politikë-bërësve. Dita e dytë e festivalit përbëhet nga Disco Soup dhe The Climate Fresk workshop organizuar në partneritet me CAA – Climate Awareness Association.

ENTROPY Fest organizohet në kuadër të nismës “Let’s Talk About Food Waste” e cila synon të iniciojë një dialog publik të udhëhequr nga komuniteti dhe palët e tjera të interesit në Kosovë mbi ndikimet socio-ekonomike, politike dhe mjedisore të Mbeturinave Ushqimore dhe pilotimin e zgjidhjeve inovative për këtë problem.

Nisma “Let’s Talk About Food Waste” zbatohet nga Fondacioni Jeshil në kuadër të konzorciumit të projektit HumanRightivism i cili mbështetet nga Qeveria Suedeze dhe menaxhohet nga Community Development Fund (CDF). Gjithashtu, kjo nismë mbështetet nga “Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).

You are donating to : Follow Us

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...